Installations-och igångsättningstjänst

För pumpar och system.


Nyckelfärdiga installationer för dina vakuumpumpar & system. Söker du den trygghet och sinnesfrid som följer av en professionell installation?

Vår installations- och igångsättningstjänst installerar och driftsätter dina vakuumpumpar och system enligt alla krav och specifikationer.

Professionell installation utförd av oss är mycket mer än "bara" att skruva ihop och koppla in din vakuumpump eller system. När vi utför en installation kontrollerar vi också konfigurationsparametrarna och säkerställer att alla systemkomponenter fungerar korrekt. Vi anser att vår installationstjänst är fullbordad när allting fungerar perfekt och i enlighet med fördefinierade specifikationer.

Erbjudandet i detalj

När du gjort din beställning kommer vi överens om installationsdatum med dig. När vi driftsätter ditt system tillhandahåller vi:

 • Korrekt montering, med hänsyn tagen till samtliga nödvändiga tekniska aspekter.
 • Anslutning till rörledningarna på ingångssidan och, om tillämpligt, på utloppssidan.
 • Elektriska installationer (inklusive sensorer och integration med kontrollsystemet om sådant finns) från anläggningens elsystem.
 • Korrekt påfyllning av smörjmedel, om så behövs.
 • Testkörning, kontroll och dokumentation av data.
 • Utbildning i systemdrift för driftspersonal.

 

    Vill ni veta mer är ni välkommen att höra av er till oss.

    Mikael Axelsson               Mikael Kvist

    070-2504999                     070-2735090

    Uppsala                                 Lomma


Fördelarna i korthet

 • Nyckelfärdig överlämning av ett system färdigt att tas i drift.
 • Inget extra arbete för era anställda.
 • Ingen risk för igångsättningsproblem.
 • För fristående vakuumpumpar såväl som för vakuumsystem.
 • Garantivalidering.