Konsulttjänster inom vakuum

För vakuumpumpar och system.


Förbättra effektiviteten hos ditt vakuumsystem.

Vakuumsystem påverkas av växande krav på produktionsanläggningens tillgänglighet, stigande energikostnader och ökade kostnader för underhåll och reparationer. Många vakuumsystem är inte optimerade för att uppfylla dessa krav. Exempelvis kan vakuumanläggningar som inte är helt integrerade med det övergripande systemet binda upp investeringar, öka energikostnader onödigt mycket eller misslyckas med att hantera strömsprång på tillförlitligt sätt.

Även mindre ändringar i produktionsprocessen kan orsaka permanent ineffektiva driftförhållanden, större förslitning eller ökad energiförbrukning hos vakuumsystemet. Vi ser över och diskuterar hur vi kan förbättra effektiviteten på ditt vakuumsystem.

Genom våra konsulttjänster inom vakuum erbjuder vi anläggningsansvariga en möjlighet att säkerställa att vakuumanläggningarna fungerar effektivt och optimalt. Från enstaka pumpar till hela vakuumsystemet. Vi kommer även med rekommendationer och förbättringsförslag om ni får förändrade produktionsförutsättningar.

Genom en engångsgenomgång eller regelbundna granskningar av samtliga vakuumanläggningar och systemkomponenter i kombination med andra komponenter inom produktionsanläggningen kan vi hitta potential för optimering och ta fram strategier för att eliminera felkällor.

Hundratals företag använder regelbundet Edwards & Advanced Vacuums vakuumgranskningar för att optimera driftsekonomin hos sina vakuumanläggningar och system.

 

Erbjudandet i detalj

Vi kommer överens om ett datum då en av våra vakuumspecialister besöker er på plats för att granska alla relevanta system.

Under besöket analyseras och dokumenteras samtliga systemparametrar i detalj baserat på kundspecifika nyckeltal. Vissa områden med förbättringspotential kan upptäckas och beskrivas som en del av denna process.

Ytterligare förbättringspotential kommer att fastställas under den följande analysen av systemparametrar i jämförelse med andra Edwards vakuumsystem i drift. I detta syfte jämför vi data från tusentals vakuumsystem som är installerade över hela världen.


Tjänster vi tillhandahåller

  • Granskning av livskostnaderna för användning och krav.
  • Expertrådgivning.
  • Energibesparing.
  • Skriftlig granskningsrapport med uppmätta värden och beräknade nyckeltal samt rekommendationer för systemoptimeringar.
  • Ökad produktivitet.
  • Pumpskydd.
  • Reducering av buller.
  • Upptäckt av läckor.

Vill ni veta mer är ni välkommen att höra av er till oss.

           

Mikael Axelsson               Mikael Kvist

070-2504999                     070-2735090

Uppsala                                 Lomma