Plusgaranti

För vakuumpumpar och system.


Söker du garanterad tillgänglighet, minimal risk och möjlighet att planera dina kostnader under en bestämd tid?

Med vår Plusgaranti ger vi en enkel, tidsbesparande lösning för att förlänga eller anpassa garantier så att de passar dina krav på bästa sätt.

Du har kanske har en ny utrustning sammansatt av olika komponenter med olika garantier och skulle vilja ha en enda garantitid för hela systemet.

Du kanske just har köpt en ny vakuumpump eller fått översyn eller service på din vakuumutrustning av en auktoriserad leverantör och skulle vilja utöka garantin till att gälla längre än 12 månader?

Du kanske driver verksamhet i olika länder med olika lokala lagar avseende tillverkares garantier och skulle vilja ha en standardiserad garantiregel för hela ditt företag – tre situationer som går att lösa genom Edwards Plusgaranti. Först och främst ger vår Plusgaranti en extra säkerhetsnivå som du kan använda på ett flexibelt sätt. Valet är ditt. Vi diskuterar detta gärna vidare med er.


Erbjudandet i detalj

Berätta vad du söker avseende garantiarrangemang eller, om du föredrar, arbetar vi tillsammans med dig för att ta fram en garantiplan som grundar sig på dina krav.

På basis av dina behov tar vi fram en skriftlig offert innehållande alla detaljer avseende din utökade garantitid eller -omfattning.

Naturligtvis innehåller den också en exakt
beskrivning av enskilda förmåner vid garantifall.

Fördelarna i korthet

  • Utökad garanti
  • Minskad stilleståndstid i produktionen
  • Ökad effektivitet i anläggningen

Vill ni veta mer är ni välkommen att höra av er till oss.

Mikael Axelsson               Mikael Kvist

070-2504999                     070-2735090

Uppsala                                 Lomma