Rekonditionering

Av vakuumpumpar och system.


Är det dags att förbättra dina vakuumpumpars, och systems prestanda. Att återställa trasiga enheter till funktionsdugligt skick?

Med vår rekonditioneringstjänst blir alla vakuumpumpar, återställda till nyskick med förbättrad prestanda och kapacitet.

Alla servicecentra inom vårt globala servicenätverk följer strikta specifikationer enligt både Edwards och Advanced Vacuums standard, men även vår ISO standard. Reparationer utförs enligt tillverkares specifikationer och med originalreservdelar.

Våra kunniga servicetekniker har omfattande erfarenhet grundad på tusentals serviceprojekt och backas upp av den samlade kunskapen inom hela Edwards globala servicenätverk. Vi lämnar 12 månaders garanti på alla rekonditionerade uppdrag

Erbjudandet i detalj

Skicka själv dina vakuumpumpar för reparation eller så kan vi ordna transport till ditt
närmaste Advanced Vacuum eller Edwards -servicecenter. När vi tagit emot enheten blir den inspekterad och testad under driftförhållanden.
Enheten plockas sedan isär och alla enskilda delar
inspekteras. Vi noterar allt som inte uppfyller standarder och använder detta som grund för de
reparationsrekommendationer som vi sänder till dig.

När du beställt de arbeten vi rekommenderat rengörs alla delar och vi byter ut alla skadade eller slitna delar mot originalreservdelar. Vid återmontering kalibreras alla delar till de toleranser som tillverkaren definierat.

Den monterade enheten testas grundligt för att säkerställa att den är i perfekt skick. Alla testresultat dokumenteras i en servicerapport. Som avslutning om önskas målas alla enheter om. När din enhet återlämnas eller återinstalleras på plats är den i nyskick, inklusive full dokumentation om allt arbete och alla testresultat.
Fördelarna i korthet

  • 12 månaders garanti
  • Fullständig demontering och inspektion av alla delar
  • Tester i enlighet med tillverkarens definierade standarder
  • Enbart originalreservdelar
  • Hyresprodukter finns tillgängliga som tillfällig ersättning

Följ nedan länk för att ladda ner vårt H&S formulär som skickas in med utrustningen.
 

Vill ni veta mer är ni välkommen att höra av er till oss.

Mikael Axelsson               Mikael Kvist

070-2504999                     070-2735090

Uppsala                                 Lomma